Yayınlar

Akademik Yayınlarımız

 • İslamoğlu, H. (2020). Çevrim içi bilgi arama. M. Küçükali, A. Kılıç, Ş. Sağıroğlu ve H. İ. Bülbül (Ed.), Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler içinde (ss. 69–96). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu, Bölüm adı:(Dijital İçerik Geliştirme: SunuUygulamaları) (2020)., Toksoy, S.E., Pegem Akademi Yayıncılık, Editör:Çebi, Ayça, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-80060-4-1
 • Göksu, İ., Aslan, A., & Turgut, Y. E. (2020). Evaluation of mobile games in the context of content: What do children face when playing mobile games?. E-Learning and Digital Media17(5), 388-407.  
 • Turgut, Y. E., & Kursun, E. (2020). Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research88, 225-248. 
 • Turgut, Y. E. & Aslan, A. (2020). Dijital Güvenlik: Riskler ve Başa Çıkma Stratejileri. A. Çebi (Ed.) Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu içinde (ss. 423-439) Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 
 • Turgut, Y. E., Aslan, A. & Kurşun, E. (2020). Dijital Dönüşüm ve Açık Bilim. S. Karaman (Ed.). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm içinde (ss. 92-106)  Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 
 • Turgut, Y. E. & Aslan, A. (2020). Canlı Derslerde Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi. S. Karaman & E. Kurşun (Eds.) Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri içinde (ss. 100-110). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları
 • Ursavaş, Ö. F. ve İslamoğlu, H. (2020). Dosya Yönetimi. S. Bayram, G. Kızılkaya Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar (Ed.), Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar içinde (ss. 105–120). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • İslamoğlu, H. (2020). Dijital İçerik Geliştirme: Web Sitesi Uygulamaları. A. Çebi (Ed.), Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu içinde (ss. 249–280). Ankara, Türkiye: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Ursavaş Ö. F. , Bakır E. (2020). Üçüncü parti yazılımlar.S. Bayram, G. Kızılkaya Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar (Ed.), Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar içinde (ss. 121–139). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. & Taş, N (2020) Uzaktan Öğrenme ve İlgili Araştırmalar. S. Karaman (Düz.) Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm içinde (228-250. ss) Ankara:Pegem Akademi Yayınları
 • Atasoy, S., Toksoy, S. E., & Calik, M. (2020). Identıfyıng pre-servıce teachers'ınıtıal ımpressıons of the concept cartoons ın the school corrıdors and ınformal physıcs learnıng. Journal of Baltıc Scıence Educatıon19(1), 25-35.
 • Reisoğlu, İ., Toksoy, S. E., & Erenler, S. (2020). An analysis of the online information searching strategies and metacognitive skills exhibited by university students during argumentation activities. Library & Information Science Research42(3), 101019.
 • Eryılmaz Toksoy, S . (2020). 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAREKET TÜRLERİNİ AÇIKLAMA VE İLGİLİ GRAFİKLERİ ÇİZME, YORUMLAMA BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 1423-1441 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-618011
 • Çebi, A., Reisoğlu, İ. (2020). Digital Competence: A Study from the Perspective of Preservice Teachers in Turkey. Journal of New Approaches In Educatıonal Research, 9(2), 294-308., Doi: 10.7821/naer.2020.7.583
 • Reisoğlu, İ.,  Çebi, A. (2020). How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu. Computers and Education, 156 (2020), 1-16., Doi: 10.1016/j.compedu.2020.103940
 • Gündüz, M. Kalafat, Ö., Reisoğlu, İ., Göktaş, Y. (2020). 2012-2017 Dönemi Akademik Basarı Arastırmalarının Içerik Analizi. Kastamonu Education Journal, 28(2), 596-612., Doi: 10.24106/kefdergi.693412.
 • Reisoğlu, İ. (2020). Bilgi ve Veri Okuryazarlıgı. İçinde Çebi Ayça (Eds.),  Dijital Yeterlik: Dijital Çagda Dönüsüm Yolculugu, Ankara, Pegem akademi.
 • Reisoğlu, İ. (2020).  Dijital Yeterlik ve Kuramsal Çerçeveler. İçinde Çebi Ayça (Eds.),  Dijital Yeterlik: Dijital Çagda Dönüsüm Yolculugu, Ankara, Pegem akademi.