Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü; lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm kadrosunda bir doçent doktor, üç doktor öğretim üyesi, bir doktor öğretim görevlisi, üç doktor araştırma görevlisi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Tarihçe
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü fakültemiz 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz kurulduğunda bünyesinde İlköğretim, Eğitim Bilimleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü yer almıştır. Bölümümüz öğrenci alımına ise 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlamıştır. 35 öğrenci ile öğrenim hayatına atılan bölümümüz ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir.

Bunun yanında bölümümüz bünyesinde Temmuz 2019'da Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İlk öğrencilerini 2019-2020 Akademik Yılında alan tezli yüksek lisans programımızda halen 12 yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Vizyon
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sıralanan maddelerin kazandırılmasında öncü olmayı amaçlamaktadır:
(a) Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim
(b) Burs ve araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi
(c) Öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik

Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplum olmayı hedeflemektedir.

Misyon
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü misyonu, seçkin öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, profesyonel öğretim tasarımını desteklemek ve geliştirmek için bilim, öğrenme ve öğretme sanatını birlikte kullanma, çeşitli paradigmaların yer aldığı araştırma metotlarını kullanma, teknolojinin etkili kullanılması, öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi misyonun bir parçasıdır.

Değerler

  • Akademik mükemmellik ve profesyonel liderlik
  • Üstün öğretim ve hizmet
  • Ahlaki olarak güçlü, etik olarak doğru, bilimsel nitelikli araştırma
  • Bireysel ve kolektif zeka
  • Demokrasi, eşitlik ve sosyal adalet
Program Mezunları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Mezunları öğretim teknolojileri alanında uzman bireyler olarak çeşitli kurumlarda çalışabilmektedirler. Bunların içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı lisans programı mezunlarını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak istihdam etmektedir. Bunun yanında lisans mezunları özel kurumlarda içerik geliştirme uzmanı, öğretim tasarımı uzmanı ve eğitim departmanlarında çeşitli görevlerde bulunmaktadırlar. Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları ise öğretim teknolojilerinin eğitim ve öğretim ortamlarında kullanımında uzman bireyler olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve özel kurumlarda iş hayatlarına devam edebilmektedirler.