Projeler

Öğretim elemanlarımız tarafından yürütülmüş ve yürütülmekte olan projeler aşağıda listelenmiştir.
1.  TÜBİTAK 4005
2018
Öğretmenler etkileşimli E-kitaplarını Geliştiriyor-4005
Reisoğlu İ. (Koordinatör)

2. TÜBİTAK 2229
2018
Öğretmen Adaylarına Dijital Yeterlik Eğitimi-2229
Reisoğlu İ. (Yürütücü)

3. TÜBİTAK 2209
2017-2018
Öğretmen Adaylarının Dijital Yeterlik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Elektronik İçeriklerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 2209
Reisoğlu İ.