Akademik Personel

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İLKNUR REİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ERYILMAZ TOKSOY
Doç. Dr. YİĞİT EMRAH TURGUT
Öğr. Gör. Dr. HÜSEYİN TOLU
Dr. Öğr. Üyesi HAKAN İSLAMOĞLU
Arş. Gör. EDA BAKIR YALÇIN