Akademik Personel

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ÖMER FARUK URSAVAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR REİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ERYILMAZ TOKSOY
Dr. Öğr. Üyesi YİĞİT EMRAH TURGUT
Öğr. Gör. HÜSEYİN TOLU
Arş. Gör. HAKAN İSLAMOĞLU
Arş. Gör. EDA BAKIR